Filtrační prvky


Filtrační síta jsou vyráběna z drátu trojúhelníkového profilu, který je ve velmi přesných rozestupech odporově navařen na nosné profily. V důsledku tvaru štěrbiny vyplývajícího z profilu drátu je zanášení hladké nátokové plochy omezeno na minimum a štěrbiny je možno spolehlivě udržovat v maximálním průtočním stavu např. pomocí stíracího zařízení nebo zpětného proplachu. Minimální šířka štěrbiny dle konstrukce je 0,030 mm.

 

Slinuté porézní tkaniny vyznačující se velkou mechanickou pevností se skládají z pěti různých vrstev. Jmenovitá filtrační hodnota se pohybuje od 2 do 100 mikronů.

 
Materiál: ušlechtilé oceli
 
Speciální konstrukce a parametry je možno nabídnout na základě Vaší přesné specifikace.

Ze standardního programu nabízíme:

 

štěrbinová trubice
vnější nátok
(FOTI - flow out to in)
radiální směr štěrbin

štěrbinová trubice
vnitřní nátok
(FITO - flow in to out)
radiální směr štěrbin
 

štěrbinové válcové síto
vnitřní nátok
(FITO)
axiální směr štěrbin

ploché štěrbinové
svařované síto
 
 

ploché štěrbinové
smyčkové síto

slinuté porézní
tkaniny
 

Příklady použití

 

rotační síto

kónusové síto
odstředivky
 

obloukové síto

dno filtrační nádrže a
filtrační tryska
 

jímač
 

Uplatnění filtrační techniky

 
čistírny a úpravny vod potravinářské technologie
úprava emulzí v automobilovém průmyslu pivovarnictví
chemický a petrochemický průmysl atd.

   

Zpět